Kahjukäsitlus

Kliendi soovil teostame kõikidele Eestis tegutsevatele kindlustusseltsidele kahjukäsitlustoiminguid ja sõidukite taastusremonti. Oleme Eesti Liikluskindlustuse Fondi koostööpartner. Keretööde maksumuse kalkuleerimisel kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud normeerimise tarkvara CABAS. Teade liiklusõnnetusest

Kindlustusseltsid

AAS Gjensidige AAS Gjensidige Baltic Eesti
AS Inges
BTA Insurance Company SE Eesti
Codan Forsikring A/S Eesti
ERGO Insurance SE
If P&C Insurance
MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond
QBE Insurance (Europe) Limited Eesti
Salva Kindlustus
Seesam Insurance
Swedbank P&C Insurance AS

Liiklusõnnetuse korral

Liiklusõnnetuse korral on soovitav kohe sündmuskohal täita koos teise liiklusõnnetuses osalejaga blankett „Teade liiklusõnnetusest“.
Blanketi puudumisel võib ka suvalisele paberile vormistada toimunu kirjelduse. Sellel peab olema ära märgitud:
1. Liiklusõnnetuse toimumise koht ja kellaaeg
2. Liiklusõnnetuses osalejate nimed, telefoninumbrid, autode margid ja registrinumbrid
3. Skeem juhtunu kohta (vabas vormis)
4. Kui on teada, siis ka liikluskindlustuse seltsi nimi, milles auto on liikluskahju vastu kindlustatud
5. Liiklusõnnetuses osalenute allkirjad
6. Kui saavutate omavahelise kokkuleppe süülisuse osas, siis ka süüdlase kinnitus selle kohta, et ta tunnistab ennast liiklusõnnetuses süüdi.

Kui saavutate omavahelise kokkuleppe süülisuse osas, siis pole politsei teavitamine vajalik. Kui mitte, soovitame edasiste arusaamatuste vältimiseks kutsuda sündmuskohale politsei.
Kui olete sündmuskohal menetlused lõpetanud, võite pöörduda otse meie poole. Kahjukäsitluse telefon 55678310 töötab 24/7
Juhul kui sõiduk on sõiduvõimetu, siis võite kasutada meie koostööpartneri Pärnu Puksiir teenust:
telefon 37253584253, see töötab samuti 24/7.

Meie juurde tulles võtke kaasa:
1. Mõlema osapoole poolt täidetud blankett: „Teade liiklusõnnetusest“ või vabas vormis koostatud akt toimunud liiklusõnnetusest
2. Juhiload ja sõiduki registreerimistunnistus
3. Muud juhtumit puudutavad dokumendid